INTEGRITI - Produktem Roku 2016 magazynu Systemy Alarmowe

Oprogramowanie Integriti jest przeznaczone do scentralizowanego zarządzania bezpieczeństwem różnorodnych obiektów. Nadzorowane systemy mogą różnić się wielkością – od bardzo małych, w jednej lokalizacji, aż po projekty dla dużej liczby użytkowników, drzwi i zdarzeń w obiektach rozproszonych, w różnych strefach czasowych, a nawet na innych kontynentach.

Integriti jest łatwo skalowalny, kompatybilny wstecz z modułami Concept 4000, gotowy do integracji z systemami innych producentów oraz stale udoskonalany i rozszerzany o nowe moduły. 

Fabrycznie przygotowane, gotowe interfejsy do integracji z systemami dozoru wizyjnego, sterownikami wind różnych producentów, systemami automatyki budynkowej, depozytorami kluczy, systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych i nnymi pozwalają użytkownikowi na zarządzanie bezpieczeństwem z jednego wygodnego pulpitu. Urządzenia spełniają wymogi polskich i europejskich norm dla Systemów SWiN i kontroli dostępu, m.in. realizowanych w 3. stopniu zabezpieczenia wg PN-EN 50131-1.

Produkt Roku 2016 - Integriti Inner Range

Images: 
Produkt Roku 2016 - Integriti Inner Range
 
Słowa kluczowe
back_to_top