Sensory KNX

Sensor (czujnik) KNX jest urządzeniem wejściowym systemu podłączonym do magistrali KNX (Konnex, Instabus, EIB). Sensory wykonują pomiary wielkości fizycznych (np. wybranych parametrów otoczenia) i na ich podstawie wysyłają polecenia (telegram) adresowane do wybranych aktorów. Sensor może mierzyć lub wykrywać takie wielkości fizyczne jak:

  • temperatura,
  • wilgotność,
  • stężenie dwutlenku węgla i innych gazów lotnych,
  • natężenie oświetlenia,
  • ruch człowieka,
  • nacisk na przełącznik itp.

 

W ofercie posiadamy moduły sensorów następujących producentów: ZENNIOLOXONEELSNER_ELEKTRONIK.

Zestawienie dostępnych sensorów obiektowych do pobrania

Zestawienie dostępnych sensorów na szynę DIN do pobrania

Słowa kluczowe
back_to_top