Menu Close

W sieci

Szkolenie Weinzierl

W kwietniu 2021 r. firma Weinzierl przeprowadziła szkolenie techniczne nt. integracji systemów klimatyzacji, opartych na magistrali Modbus, z systemami automatyki inteligentnego budynku KNX. Szkolenie przeprowadzone…