Menu Zamknij

Czujniki parametrów otoczenia

Po co czujniki?

Czujniki parametrów otoczenia sprawiają, że futurystyczna wizja, w której dom automatycznie przystosowuje się do aktualnie panujących warunków otoczenia, stała się faktem. We współczesnych systemach inteligentnego budynku większość działań może być podejmowana automatycznie na podstawie pomiarów wykonywanych przez zewnętrzne i wewnętrzne czujniki rozmieszczone w obiekcie.

Wśród dostępnych na rynku czujników wiele ciekawych produktów oferuje niemiecka firma Elsner-Elektronik. W ofercie znajdują się wszechstronne czujniki pogodowe, temperatury, wiatru, deszczu, natężenia oświetlenia, wilgotności, promieniowania słonecznego, jakości powietrza, poziomu płynów w zbiornikach – przeznaczone do systemów z magistralą KNX, Modbus, RS485 i wyjściami konwencjonalnymi.

 

Stacje pogodowe

W ofercie dostępne są stacje pogodowe z protokołem komunikacyjnym KNX, Modbus oraz RS485. Stacje pogodowe dedykowane są do użytku zewnętrznego, rejestrują dostępne parametry otoczenia i przetwarzają je na sygnały do urządzeń automatyki budynkowej.

stacja pogodowa - czujniki parametrów otoczenia zewnętrznego

W zależności od modelu dostępne są różne kombinacje czujników i funkcji:

Pomiary i detekcja:
 • Pomiar jasności (aktualne natężenie światła). Pomiar z 5 oddzielnymi czujnikami, wyjście bieżącej najwyższej wartości (jedna wartość maksymalna). Oddzielne wartości graniczne dla nocy
 • Odbiornik GPS, umożliwia wyświetlanie aktualnego czasu i współrzędnych lokalizacji. Obliczanie pozycję słońca (azymut i wysokość)
 • Kontrola zacienienia do 12 elewacji/fasad ze śledzeniem listew i śledzeniem krawędzi cienia
 • Pomiar wiatru: pomiar siły i kierunku wiatru (0 ° -360 °) za pomocą ultradźwięków
 • Wykrywanie opadów: powierzchnia czujnika jest podgrzewana, dzięki czemu tylko krople i płatki są rozpoznawane jako opady, ale nie mgła ani rosa. Gdy przestanie padać deszcz lub śnieg, czujnik wkrótce znowu wyschnie i ostrzeżenie o opadach zostanie przerwane
 • Pomiar temperatury. Obliczanie temperatury pozornej/odczuwalnej (uwzględniając siłę wiatru i wilgotność powietrza)
 • Pomiar wilgotności powietrza (względny, absolutny)
 • Pomiar ciśnienia powietrza
Funkcje:
 • Ochrona przed mrozem dla systemów zacieniających
 • Wiadomości z magistrali, czy wartości temperatury i wilgotności mieszczą się w zakresie komfortu (DIN 1946). Obliczanie punktu rosy
 • Tygodniowy i kalendarzowy wyłącznik czasowy: Wszystkie wyjścia przełączające czas mogą być używane jako obiekty komunikacyjne. Tygodniowy przełącznik czasu ma 24 okresy. Każdy okres może być skonfigurowany jako wyjście lub wejście. Jeśli okres jest wyjściem, czas przełączania jest ustawiany dla parametru lub obiektu komunikacyjnego. Zegarowy przełącznik czasowy ma 4 okresy. Dla każdego okresu można ustawić dwie operacje włączania / wyłączania, które są wykonywane codziennie
 • Wyjścia przełączające dla wszystkich wartości mierzonych i obliczanych. Wartości progowe można regulować według parametru lub obiektów komunikacyjnych
 • Bramki logiczne 8x AND, 8x OR, każda z 4 wejściami. Wszystkie zdarzenia przełączające, jak również 16 wejść logicznych (w postaci obiektów komunikacyjnych) mogą być wykorzystane jako wejścia dla bramek logicznych. Wyjście każdej bramki można skonfigurować opcjonalnie jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitowe
 • 8 modułów wielofunkcyjnych (komputerów) do zmiany danych wejściowych za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych
 • Kompensacja letnia dla układów chłodzenia. Krzywa charakterystyczna dopasowuje temperaturę docelową w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej i ustawia minimalne i maksymalne wartości temperatury docelowej

Zewnętrzne czujniki otoczenia

Czujniki zewnętrzne nadają się do użytku na zewnątrz ze względu na ich solidną obudowę i stopień ochrony. Można je również stosować w pomieszczeniach, np. w zakładach produkcyjnych. Automatyczne funkcje i sterowniki urządzeń są konfigurowane za pomocą ETS. Różne typy czujników oferują różne dodatkowe innowacyjne funkcje.
Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe za pomocą obliczeń, przeglądu stanu lub zmiany typu punktu danych. Wyjście bramek logicznych można ustawić na 1 bit lub 2 x 8 bitów, w zależności od potrzeb.

Dostępne są pojedyncze czujniki lub kombinacja czujników w jednej obudowie w zależności od modelu: natężenie oświetlenia, temperatura, wilgotność powietrza, wilgotność gleby, ciśnienie atmosferyczne, GPS, odległość/pojemność.

Wewnętrzne czujniki otoczenia

Wewnętrzne czujniki monitorują klimat otoczenia. Czujniki mogą przetwarzać wartości mieszane (np. średnia pokojowa). W tym celu wartości innych czujników są odbierane przez magistralę i mieszane z własnymi zmierzonymi wartościami (wartość procentową można regulować). Termohigrometry dodatkowo obliczają punkt rosy i rozpoznają, czy zmierzone wartości są zgodne z polem komfortu (DIN 1946).
Wszystkie urządzenia mają zintegrowane sterowniki PI do jedno- lub dwustopniowego sterowania i są konfigurowane za pomocą ETS. W czujnikach temperatury letnia kompensacja chłodzenia może dostosować docelową temperaturę w pomieszczeniu do temperatury zewnętrznej za pomocą krzywej charakterystycznej. W ten sposób można zmniejszyć zużycie energii przez system klimatyzacji.

Elsner-Elektronik MINI-SEWI KNX TH-L-Pr

Dostępne są pojedyncze czujniki lub kombinacja czujników w jednej obudowie w zależności od modelu: temperatura, wilgotność powietrza, CO2 (dwutlenek węgla), natężenie oświetlenia, ciśnienie atmosferyczne, obecność, dym, wycieki wody.

Obudowy czujników są zróżnicowane wielkościowo, od 51 mm do 105 mm średnicy, do montażu natynkowego lub wpuszczanego, sufitowe i ścienne. Czujniki do montażu ściennego w ramce 55×55 mm, dostępne są z wyświetlaczem i/lub przyciskami.


Zobacz produkty w sklepie:

 
powrót do: Strona Główna