Jak zacząć...

OPROGRAMOWANIE - Jak zacząć...

Oprogramowanie systemu Comexio działa autonomicznie na każdym IO-Serverze. Do zarządzania i programowania, potrzebne jest jedynie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową, takie jak komputer PC, smartfon czy tablet. System COMEXIO łatwo łączy się z siecią WLAN. Można także połączyć się z systemem przez internet i zdalnie sterować swoim domem przy równoczesnym wykorzystaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wykorzystywany obecnie sposób sterowania będzie działał również w przyszłości z nowymi urządzeniami, które jeszcze nie zostały opracowane. Oprogramowanie oraz aplikacje mobilne są regularnie i bezpłatnie aktualizowane.

Niezależnie od elastycznego zarządzania systemem COMEXIO z poziomu urządzeń mobilnych, możliwości programowania systemu pozostają praktycznie nieograniczone. Można w łatwy i przyjemny sposób tworzyć różne scenariusze oświetleniowe w zależności od okazji, przykładowo sterując zacienieniem w zależności od pozycji słońca, ale z uwzględnieniem weekendów i urlopu. Ponadto, można tworzyć poziomy uprawnień, które blokują dzieciom możliwość sterowania oświetleniem w sypialni rodziców, a jednocześnie zapewniają rodzicom pełną kontrolę nad całym domem.

Wyróżniamy dwa obszary COMEXIO IO: 

1. COMEXIO Studio - administracja i programowanie

 

2. COMEXIO Visu - użytkownik może korzystać z zastosowanych wizualizacji

 

PRZEGLĄDARKI WWW

Aby korzystać z interfejsu sieciowego serwera Comexio, należy się upewnić, że JavaScript jest aktywowany w przeglądarce! Obsługiwane są następujące przeglądarki:

Do wizualizacji:

- Safari (wersja 5 i wyższe)

- Firefox (wersja 15 i nowsze)

- Opera (wersja 12 i wyżej)

- Internet Explorer (wersja 5 i nowsze)

- Chrome (wersja 18 i nowsze)

Do programowania:

- Firefox (zalecane) (wersja 12 i nowsze)

- Chrome (wersja 18 i nowsze)

- Safari (wersja 5 i wyższa

 

INSTRUKCJA

Kompletna instrukcja COMEXIO Manual (EN) przedstawia dokładnie proces programowania i obejmuje obszary:

- pierwsze kroki - nawiązanie połączenia, układ struktury programu, korzystanie z systemu

- ustawienia ogólne - sieć, szyfrowanie, czas, zarządzanie użytkownikami, konfiguracja, informacja o systemie, urządzenia...

- logika - podstawowa, bloczki (sceny, alarmy, ogrzewanie, rolety...)

- parametryzacja, monitorowanie, wizualizacja...

Słowa kluczowe
back_to_top